3نفر با هم میرن ساعت فروشی ، ساعت میخرن 30000 تومن. یعنی نفری 10000 تومن دادن. صاحب مغازه به شاگردش میگه قیمت ساعت 30000 تومن نبوده 25000 تومن بوده. برو 5000 تومن بهشون برگردون.
شاگرد مغازه از این 5000 تومن 2000تومنشو واسه ی خودش برمیداره
3000 تومن دیگرو میده به اون سه نفر. (نفری 1000 تومن). پس با برگشت 1000تومن ، اونها هركدوم 9000 تومن دادند. حالا سوال اینجاست اگه

9×3= 27

2 تومنم كه شاگرد مغازه برداشته ، میشه 29 تومن پس اون 1000 تومنه كجاست؟

جوابو تو نظرات بگید!!

موفق باشید!!